Anunțuri recente

Comunicare prin publicitate - datorii persoane juridice la data de 07-11-2023
datorii persoane juridice 07-11-2023.pdf  (97 48 KB)  data: 07-11-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ INFORMARE PUBLIC - INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ", sat SFÂNTU GHEORGHE, com. SFÂNTU GHEORGHE, jud. TULCEA - Inițiator: COSTENCU MIHAIELA

Aviz de oportunitate PUZ COSTENCU.PDF  (46 15 KB)  data: 02-11-2023   utilizator: 1  
Anunt informare public puz propuneri preliminare.pdf  (101 11 KB)  data: 02-11-2023   utilizator: 1  
panou propuneri puz costencu.pdf  (216 22 KB)  data: 02-11-2023   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
   COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, județul Tulcea, în calitate de beneficiar, anunță implementarea proiectului cu titlul ”CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA” cod proiect C3I1A0122000593, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

   Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.720.645,56 lei, echivalentul a 756.305,63 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 706.922,66 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Sfântu Gheorghe.

   Perioada de implementare a proiectului de 20 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, 04.04.2023, dar fără a depăși data de 30.09.2024.

comunicat de presa.docx  (191 57 KB)  data: 26-10-2023   utilizator: 1  
Anunț - solicitare emitere acord de mediu pentru - Realizare ponton de acostare
anunt_solicitare_acord_mediu.pdf  (99 77 KB)  data: 19-10-2023   utilizator: 1  
Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19 87 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
lista bunuri care duc la excluderea ajutorului.pdf  (57 27 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ INFORMARE PUBLIC - INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚE ANEXE ÎMPREJMUIRE", sat SFÂNTU GHEORGHE, com. SFÂNTU GHEORGHE, jud. TULCEA - Inițiator: PETREA CĂTĂLIN

Anunt informare public intentie PUZ.pdf  (102 90 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
PANOU_INTENTIE_DE_ELABORARE_PUZ_PETREA.pdf  (1 04 MB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
rezultatul informarii publicului anunt de intentie PUZ.pdf  (88 17 KB)  data: 01-11-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - proiect FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.491.260,40 lei, valoare 100 % eligibilă aprobată astfel: 75 % valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM și 25 % valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
Durata proiectului: 16 luni

comunicat de presa.docx  (24 64 KB)  data: 22-09-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - proiect CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE MODERNE ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.400.844,20 lei, valoare 100 % eligibilă aprobată astfel: 75 % valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM și 25 % valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
Durata proiectului: 16 luni

comunicat de presa.docx  (25 07 KB)  data: 22-09-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă proiect - PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, județul Tulcea, în calitate de beneficiar, anunță implementarea proiectului cu titlul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE SFÂNTU GHEORGHE cod F-PNRR-Dotari-2023-2079, finanțat în cadrul cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” 

comunicat de presa.docx  (191 30 KB)  data: 22-09-2023   utilizator: 1  
Armata României recrutează
Armata României organizează una dintre cele mai ample campanii de recrutare și selecție pentru ocuparea a peste 4.000 de posturi de soldați/gradați profesionişti:
https://www.recrutaremapn.ro/recrutare.php

anunt recrutaresoldati si gradati.pdf  (117 29 KB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30 98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Informaţii de interes public privind eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice
Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. În acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifica, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante...

Link-ul care poate fi accesat pentru informaţii suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/


anunt - Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.docx  (13 31 KB)  data: 14-06-2023   utilizator: 1  
Codul de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecţie a plantelor şi al apicultorului – aprobat prin Ordinul 185 din 10 mai 2023 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ORDINUL 185 DIN 10-05-2023.pdf  (41 37 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
codul de conduita.pdf  (128 47 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Autoritatea națională fitosanitară organizează sesiuni de instruire pentru utilizatorii profesioniști de utilizare produse pentru protecția plantelor
fitosanitar_tulcea_cursuri_protectia_plantelor.pdf  (2 24 MB)  data: 04-05-2023   utilizator: 1  
Prezentare și modalități de combatere - buruiana Ambrozia
- Sancțiunile pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere; 
- Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii;
- Cum se manifestă alergia la ambrozia;
- Cum se poate trata alergia la ambrozia;
- Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia;
- Actele normative ce trebuie cunoscute de către proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri;


Ambrozia-prezentare-combatere.pdf  (761 43 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 1  
Gratuit în cadastru şi cartea funciară
Rolul cărții funciare este de a oferi informații despre situația juridică a unui imobil: cine este proprietarul, existența precontractelor, vecini, drepturi de uzufruct, ipoteci și multe altele. Extrasul de carte funciară prezintă informații din cartea funciară și poate fi de trei tipuri: de informare, in extenso și de autentificare. Acest extras este necesar într-o varietate de situații, precum: vânzare, creditare, dovada solvabilității sau înregistrare. Mai poate fi folosit și pentru închiriere sau la instalarea utilităților – energie electrică, gaze, apă.


informare carte funciara.pdf  (177 83 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 1  
Sesiuni de instruire şi certificare - produse pentru protecţia plantelor - organizate de Autoritatea naţională fitosanitară
anunt instruiri - documente necesare inscriere.pdf  (1 84 MB)  data: 10-02-2023   utilizator: 1  
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361 63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
Sprijin pentru plata facturilor la energie
În anul 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

>>> Ghidul cardurilor de energie

informatii_ajutatoare.pdf  (4 37 MB)  data: 19-01-2023   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Găsiți modelele de cerere în secțiunea Formulare, documente necesare/ Formulare SIA (fose septice)

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12 87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
Comunicat de presă - proiect "Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Județul Tulcea
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul UAT Comuna Sf. Gheorghe, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative şi reducerii birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) şi front-office pentru serviciile publice furnizate cetăţenilor.

VALOAREA PROIECTULUI: 2.569.394,20 LEI

DATĂ FINALIZARE PROIECT: 05.07.2023

comunicat de presa.pdf  (190 57 KB)  data: 05-04-2022   utilizator: 1